ข่าว

ไข้หวัด

ไข้หวัดใหญ่เสี่ยงอาจรุนแรงสุดรอบ 2 ปี แพทย์แนะควรฉีดวัคซีนป้องกันลดความเสี่ยงติดและแพร่สู่ครอบครัว