ข่าว

ในหลวงรัชกาลที่ 9

ปลัดมหาดไทย ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล “รัชกาลที่ 9” สืบสานพระราชปณิธาน