ข่าว

โรงงานอุตสาหกรรม

ค่าไฟแพง กระทบประชาชน โรงงาน-นิคมอุตสาหกรรม “สนธิรัตน์” แนะทางแก้