ข่าว

โรงงานระเบิด

เตาหลอมโลหะระเบิด ช่างเข้าไปเชื่อมต่อท่อแก๊ส บาดเจ็บ 4 ตายคาที่ 1