ข่าว

แม่เหล็ก

แค่เหงื่อออกทำได้ ไขปม "ฉีดวัคซีนโควิด-19" แล้วมีพลังแม่เหล็กจริงไหม