ข่าว

เปิดเทอม

หมอยง เตือนโควิดรอบนี้ นักเรียนจะกระจายเชื้อ แต่ไม่ควรปิดเรียนโดยไม่จำเป็น