ข่าว

เปิดมอเตอร์เวย์

พรุ่งนี้เปิดให้ใช้ "มอเตอร์เวย์" ตั้งแต่ปากช่อง ช่วยระบายรถออกอีสาน