ข่าว

เนปาล

“ชาญ ศรีวิกรม์” กับภารกิตพิชิต Everest Base Camp ตามที่เคยตั้งใจไว้ได้สำเร็จ