ข่าว

เจ้าแม่กวนอิม

เปิด 12 คุณสมบัติ เลือกองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม กินเจเยาวราช