ข่าว

เครือเจริญโภคภัณฑ์

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ส่งมอบบ้านพักที่ได้รับการซ่อมแซมให้แก่ชาวชุมชนคลองเตย