ข่าว

ออกจากราชการ

เด้ง ตร.ตีนโหดตื้บ 3 โจ๋ ออกจากราชการ ผิดวินัยร้ายแรง ทำวงการสีกากีฉาว