ข่าว

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

"สุวัจน์" เดินหน้าสร้าง “หลวงพ่อคูณ” องค์ใหญ่สุดในโลก กว้าง 19 สูง 27 ม.