ข่าว

สำนักแผ่นดินไหว

แผ่นดินไหว 6.1 ในทะเล จังหวัดสุมาตราตะวันตก

แผ่นดินไหว 6.1 ในทะเล จังหวัดสุมาตราตะวันตก

1 ก.ย. 2560 00:55 น.