ข่าว

สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระสังฆราช มอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ แด่ ผวจ.