ข่าว

สมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์

พณ. เปิดยุทธศาสตร์ 20 ปี ตั้งเป้า เบอร์ 1 ผู้นำสินค้าเกษตรเชิงนวัตกรรม