ข่าว

สงครามโลกครั้งที่ 2

อิตาลีพบระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังแม่น้ำแห้งขอดจากภัยแล้ง