ข่าว

สกาย วงศ์รวี นทีธร

สกาย วงศ์รวี จบปริญญาตรี ม.ธรรมศาสตร์ ครอบครัว-เพื่อนๆ ร่วมยินดี