ข่าว

วัดสุนทรประดิษฐ์

'ในหลวง' พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ 'หลวงปู่แขก' บรรจุสรีรสังขารในหีบโลงทอง