ข่าว

ลพบุรี

เขื่อนป่าสักฯ ประกาศเตือนฝนตกน้ำเพิ่มต่อเนื่อง จำเป็นต้องเพิ่มการระบาย