ข่าว

ลดลง

เกาหลีเหนือระบุคุมอยู่แล้ว เคสเป็นไข้ไม่ถึง 1 แสนคนต่อวัน