ข่าว

พรรคแนวทางใหม่

"แนวทางใหม่" เปิดรับสมัครว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต ที่มีอุดมการณ์ร่วมกัน