ข่าว

พยาธิในปลาช่อน

เตือนเปิบปลาหอยกุ้งดิบ ระวังพยาธิใบไม้ แนะ ปลาร้า ปลาส้ม กินสุกปลอดภัยกว่า (คลิป)