ข่าว

ฝังทราย

ทึ่งหมอแผนไทย “ฝังทราย” รักษาป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต

ทึ่งหมอแผนไทย “ฝังทราย” รักษาป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต

4 ก.ค. 2559 09:25 น.