ข่าว

ผู้ใช้แรงงาน

"สุชัชวีร์" ส่งกำลังใจ ผู้ใช้แรงงาน ชูนโยบาย "กองทุนเพื่อการจ้างงานชุมชน"