ข่าว

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ทุ่มงบ 811 ล้านบาท จ่ายค่าเสี่ยงภัยด่านหน้ากรมการปกครอง คนละ 500 บาท นาน 6 เดือน