ข่าว

ปิดโรงไฟฟ้า

ผมจะปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งหมด

ผมจะปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งหมด

2 ก.พ. 2561 05:01 น.