ข่าว

ปัญหาทางเท้า

“สุชัชวีร์” ขาพลิกขณะเดินบนทางเท้า ส่วนผู้สมัคร ส.ก. หกล้ม ตอกย้ำถึงปัญหา