ข่าว

ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ฟัน 2 ปลัดอําเภอสุรินทร์ ปปป.-เรียก แจ้งข้อหา อุ้มซ้อมรีดเงินผู้ต้องหาคดียา