ข่าว

น้ำซัดจม

ต้านกระแสน้ำเชี่ยวไม่ไหว 2 เด็กสาวแอบมาเล่นน้ำฝาย จมดับต่อหน้าเพื่อน