ข่าว

นิคม ไวยรัชพานิช

นิคม จัดหนัก เลือกส.ว.เหมือนเล่นลิเก ซัด เหมือนดูดี แต่คสช.เป็นคนเลือก