ข่าว

ทั่วไทย

ยอดฉีดวัคซีนทั่วไทยวานนี้อยู่ที่ 1.9 แสนโดส เหลืออีก 89 วันเปิดประเทศ