ข่าว

ตามสัญญา

“โอม Cocktail” เปิดให้ดูสตูดิโอไฮเทค ทำธุรกิจควบคู่งานเพลงที่ตัวเองรัก