ข่าว

ตะเกียงตามประทีป

ความหมายตัวอักษรฐานตะเกียงตามประทีปดวงวิญญาณทหารผ่านศึก