ข่าว

จูเนียร์ กาจบัณฑิต

นักแสดงช่อง 3 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์