ข่าว

จัดสังฆทาน

จัดสังฆทานด้วยตัวเอง 5 อย่าง พระได้ใช้ คนจัดได้บุญ

จัดสังฆทานด้วยตัวเอง 5 อย่าง พระได้ใช้ คนจัดได้บุญ

15 ก.พ. 2565 19:19 น.