ข่าว

จอมทรัพย์ แสนเมืองโคตร

ครูจอมทรัพย์ ยังหาเงินประกันไม่ครบ 8 แสน นอนคุกยาว แต่ไม่เครียด