ข่าว

ฆ่าปาดคอ

หนุ่ม 21 โดนปาดคอคาศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง คนฆ่านอนกระดิกเท้าบนเตียง