ข่าว

คอมพิวเตอร์

ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ช่วยผู้ที่สูญความทรงจำ

ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ช่วยผู้ที่สูญความทรงจำ

18 ก.ค. 2565 12:01 น.