หน้าแรกแกลเลอรี่

เวลาจำกัด

เวลาจำกัด

เบี้ยหงาย

4 ธ.ค. 2560 05:01 น.

(วีระศักดิ์ โควสุรัตน์)

เปิดตัวค่อนข้างแรงไม่น้อย รมต.การท่องเที่ยวและกีฬา คนล่าสุด “อาจารย์เอ” วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ซึ่งท่านก็พูดชัดและเข้าใจด้วย “กรอบเวลา” ที่มีอยู่คือ 1 ปี ก่อนการเลือกตั้ง ประกาศตั้งแต่วาระแรกในการเปิดตัวมอบนโยบายและพบหน้ากับสื่อสารมวลชนเมื่อ 1 ธ.ค. โดยมีวลีเด็ด “การทำงานในช่วง 1 ปี ก่อนเลือกตั้ง เข่าและมือจะเปื้อนดิน ทำงานภาคสนาม มากกว่ายืนบนโพเดียม”

คงไม่ต้องตีความอะไรมาก เพราะชัดเจน นี่คือแนวทาง และว่าไปเปรียบเหมือนสัจจะ ที่ให้ไว้ต่อสาธารณชน

นอกจากนี้ยังมีการแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ไว้อย่างน่าสนใจ ในหลากหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกของภาครัฐ แม้จะบอกไม่ปิดโอกาส แต่ก็ยกเรื่องภาษีประชาชน ที่ไม่ใช่ทุกคนจะอยากดูบอลโลก

ยังมีการอ้างอิงถึงแผนยุทธศาสตร์กีฬาชาติฉบับปัจจุบัน ที่เป็นฉบับที่ 6 แล้ว ในช่วงปี 2560-2564 ซึ่งก็หยิบยกใช้สำนวน “เรียงหิน” ระบุการทำงานทุกอย่างให้เกาะที่แผน ไม่อยากให้มีการเรียงหินเข้าไปในสนามโดยไม่มีแผน ถ้าเดินตามยุทธศาสตร์จะใช้หินน้อยแผ่น และจะก้าวไปสู่เป้าหมายที่เราอยากได้ร่วมกัน

นั่นจึงต้องมาทบทวนถึงแผนกีฬาฯฉบับ 6 กันอีกครั้ง ซึ่งหลักๆแล้ววิสัยทัศน์จะมองไปที่การกีฬาเป็นส่วนสำคัญของวิถีชีวิตประชาชน ทุกภาคส่วนเป็นกลไกในการสร้างคุณค่าทางสังคมและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ

ขอฉายซ้ำอีกที โดย “ฮอตสปอร์ต” ของ กราวกีฬาไทยรัฐ เคยสรุปแผนนี้ไว้ตั้งแต่เมื่อต้นปี ซึ่งเป้าประสงค์ต้องการให้ประชากรทุกภาคส่วนมีความสนใจในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา, นักกีฬาผู้แทนของไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับอาเซียน เอเชีย และโลก เพื่อสร้างความสามัคคีนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่คนในชาติ และอุตสาหกรรมการกีฬาของไทยสามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ และมีการเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

สำหรับตัวชี้วัด อยากเห็นประชากรทุกภาคส่วนออกกำลังกาย เล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของประชากรทั้งประเทศ, อันดับในมหกรรมกีฬานานาชาติของนักกีฬาไทย ไม่ต่ำกว่าที่ 7 ของเอเชีย ในโอลิมปิกเกมส์ ที่ 6 กีฬาเอเชียนเกมส์ และที่ 1 กีฬาซีเกมส์ รวมทั้งอันดับของนักกีฬาคนพิการไม่ต่ำกว่าที่ 6 ของเอเชีย ในกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ที่ 6 กีฬาเอเชียนพาราเกมส์ และที่ 1 กีฬาอาเซียนพาราเกมส์

นี่คงจะเป็นกรอบ เป็นยุทธศาสตร์ที่ รมต.วีระศักดิ์จะยึดถือ และต้องรอการตีโจทย์ ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติ ดังที่ท่านมุ่งมั่นดังคำที่ประกาศ “เข่าและมือจะเปื้อนดิน”

รอดูและเป็นกำลังใจ!!!

และอย่าหลงลืมเด็ดขาดถึงห้วงเวลา 1 ปีโดยประมาณ ซึ่งก็คงไม่มี และไม่หวังว่าจะมีอุบัติเหตุใดๆมาทำให้กรอบเวลาต้องขยายออกไป

เวลามีจำกัด ต้องทำให้ได้ครับ...

# แท็กที่เกี่ยวข้อง

เรียงหน้าชนเบี้ยหงายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์รมต.การท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวและกีฬาอื่นๆ

คุณอาจสนใจข่าวนี้