หน้าแรกแกลเลอรี่

"บิ๊กอ๊อด" ประกาศมอบเงินรางวัลผู้ชี้เบาะแสนำไปสู่การจับกุมล้มบอล

"บิ๊กอ๊อด" ประกาศมอบเงินรางวัลผู้ชี้เบาะแสนำไปสู่การจับกุมล้มบอล

ไทยรัฐออนไลน์

บันทึก
3 ธ.ค. 2561 16:15 น.

"พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง" นายกสมาคมฯ ประกาศมอบเงินรางวัล ผู้ชี้เบาะแสนำไปสู่การจับกุมและดำเนินคดีขบวนการล้มบอล...

ประกาศ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ 132/2561

เรื่อง การให้เงินรางวัล

ด้วย นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีเจตนารมณ์ในการปราบปรามและกำจัดการล้มกีฬา หรือการกระทำการใดเพื่อให้เกิดผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเป็นไปตามที่กำหนดไว้เป็นการล่วงหน้า หรือการกระทำใดเพื่อให้การตัดสินกีฬาฟุตบอลไม่เป็นไปตามระเบียบ หรือกติกาการแข่งขัน หรือตัดสินไม่ถูกต้องเที่ยงธรรม อันเป็นความผิดตามกฎหมายให้หมดสิ้นไป

เพื่อให้ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมอันจะส่งผลให้กีฬาฟุตบอลของประเทศไทยเจริญก้าวหน้าสืบไป จึงดำริที่จะนำเงินส่วนตัวมาให้เป็นรางวัล จำนวนรายละ 50,000 บาท แก่บุคคลทั่วไป หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ชี้เบาะแสหรือให้ข้อมูลจนนำไปสู่การจับกุมและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ทั้งนี้ เพื่อให้การล้มกีฬาหรือการกระทำดังกล่าวข้างต้นหมดไปจากวงการกีฬาฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561

วิดีโอแนะนำ

ม็อบโผล่ไล่ พล.อ.ประยุทธ์ ลงพื้นที่เชียงใหม่
02:16

ม็อบโผล่ไล่ พล.อ.ประยุทธ์ ลงพื้นที่เชียงใหม่