หน้าแรกแกลเลอรี่

“สัมมนาฝ่าวิกฤติ”

“สัมมนาฝ่าวิกฤติ”

โจโจ้

9 เม.ย. 2564 05:01 น.

เรียนคุณโจโจ้

คุณโจ้และแฟนกีฬาคงได้เห็นแล้วว่าตั้งแต่โควิด-19 แพร่ระบาดมาตั้งแต่ปลายปี 2019 ถึงวันนี้ดูเหมือนว่าเจ้า มฤตยูร้ายตัวนี้ยังจะฝังตัวอยู่กับสังคมของมนุษย์โดยไม่มีทีท่าว่าจะจากไป ทำให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนตลอดจนนำมาซึ่งวิกฤติเศรษฐกิจและสังคม สร้างความเสียหายให้กับวงการกีฬาทั่วโลกทั้งในมิติของการจัดการแข่งขัน และอุตสาหกรรมอย่างมาก

ข่าวแนะนำ

ผลกระทบที่มีต่อวงการกีฬานั้นวันนี้มีองค์กรและสถาบันที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาแล้วพบว่ามีมูลค่านับล้านๆบาท ในขณะที่บ้านเราเมื่อกล่าวถึงมูลค่าของความเสียหายก่อนหน้านี้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ได้เคาะให้เห็นว่ามีตัวเลขนับหมื่นล้านบาท

ด้วยมูลเหตุของผลกระทบดังกล่าว การกีฬาแห่งประเทศไทยจึงจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ทิศทางกีฬาไทยกับปรากฏการณ์โควิด-19” ภายใต้การดำเนินการของโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารสำหรับผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเสวนาทั้งผู้บริหาร กกท. แพทย์ และผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำแนวคิดตลอดจนนวัตกรรมใหม่ กำหนดทิศทางกีฬาไทยสู่วิถีใหม่แห่งอนาคต

ในการสัมมนาเมื่อวันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา “นพ. มรุต จิรเศรษฐสิริ” ได้นำเสนอให้เห็นถึงภาพรวมของปรากฏการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมทั้งแนวคิดในการป้องกันแก้ไขเพื่อให้สังคมไทยและคนในวงการกีฬาทุกภาคส่วนเกิดการตื่นตัว ตระหนัก ในการรับมือกับปรากฏการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่น่าสนใจ

คุณหมอชี้ให้เห็นว่าถึงแม้วันนี้รัฐบาลจะมีมาตรการและรูปแบบการรณรงค์ในมิติต่างๆที่หลากหลาย รวมทั้งเริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันให้กับผู้คนและผู้เกี่ยวข้องบ้างแล้วก็ตามแต่ต้องไม่ลืมว่า โควิด-19 ยังจะอยู่กับผู้คนต่อไป

โดยเฉพาะผู้เกี่ยวข้องกับแวดวงกีฬาไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการแข่งขัน นักกีฬา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะบุคลากรของ กกท.ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาของประเทศจะต้องเป็นแกนนำในการป้องกันเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางอนาคตให้การกีฬาของชาติสามารถก้าวผ่านวิกฤติไปได้

อย่างไรก็ตาม การประชุมสัมมนาในประเด็นนี้เป็นเพียงหนึ่งในเสี้ยวส่วนของการหาทางออกสำหรับการ ขับเคลื่อนทิศทางอนาคตกีฬาเพื่อฝ่าวิกฤติโควิด-19 ในภาพรวมเท่านั้น แต่ถ้าจะให้วงการกีฬาบ้านเรามีทิศทางที่แจ่มใสดังที่ทุกฝ่ายคาดหวัง ทุกภาคส่วนควรที่จะมีกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในเชิงประจักษ์อย่างแท้จริง

หากกระชับวงล้อมผนึกพลังร่วมกันได้อย่างจริงจังและจริงใจ เชื่อว่าวงการกีฬาไทยจะมีทิศทางอนาคต และก้าวสู่โลกแห่งวิถีใหม่ได้อย่างยั่งยืนสืบไป

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร
ผอ.ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ ม.เกษมบัณฑิต

oooooooo

ถือเป็นการสัมมนาที่ตรงประเด็นที่สุดในช่วงนี้ เพราะขณะนี้คงไม่มีอะไรที่น่าสนใจและน่ากลัวไปมากกว่านี้แล้ว ยิ่งมีการแพร่ระบาดในมุมกว้างทุกวงการทั้ง นักการเมือง ดาราศิลปิน นักร้อง พริตตี้ แม้กระทั่งกีฬา ยิ่งทำให้เราต้องคิดและหาวิธีป้องกันหรืออยู่ร่วมกับโควิดให้ได้อย่างปลอดภัยที่สุด

การที่โควิดแพร่ระบาดอย่างหนักและรวดเร็วหรือเรียกว่า “ระลอก 3” ส่วนหนึ่งเพราะทุกคนประมาทการ์ดตกและปล่อยปละละเลยในการป้องกันตัว

ถึงวันนี้คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการรักตัวเอง หากทุกคนมีการป้องกันตัวที่ดี สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือตลอดเวลาและมีกฎระเบียบกับตัวเอง เชื่อว่าไม่นานเราจะกำจัดไวรัสโควิด-19 ให้หมดไปจากเราได้

การที่หลายฝ่ายออกมาระดมความคิดและหามาตรการป้องกันหรือมีการเตรียมการรับมือที่เข้มแข็งจะเป็นอีกหนทางที่ทำให้ปลอดโควิดอย่างยั่งยืน.

โจโจ้

# แท็กที่เกี่ยวข้อง

เรียงหน้าชนโจโจ้โควิด-19กีฬาไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยวงการกีฬามรุต จิรเศรษฐสิริ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้