หน้าแรกแกลเลอรี่

หวยกีฬา

หวยกีฬา

โจโจ้

7 มี.ค. 2564 05:01 น.
Closed in: 30

เรียน “คุณโจ้ ประจัญบาน” ที่นับถือ คุณโจ้คงทราบแล้วว่าคนไทย เป็นหนึ่งที่นิยมชมชอบกับการเสี่ยงโชคในหลากหลายมิติยิ่งส่องเข้าไปดูในสังคมจากอดีตถึงปัจจุบันจะพบว่าการ เสี่ยงโชคด้วยการซื้อหวยไม่ว่าจะบนดินหรือใต้ดินล้วนเป็นช่องทางที่ก่อ ให้เกิดกระแสนิยม และส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในสังคมอย่างมหาศาล

แต่หวยหรือสลากที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬาโดยตรงในบ้านเรายังไม่ค่อยจะปรากฏให้เห็นมากแต่อีกไม่นานคนไทยหรือนัก เสี่ยงโชคอาจจะได้สัมผัสกับสลากกีฬาหรือ “Sports Lotto” ภายใต้การดำริของการกีฬาแห่งประเทศไทย

ข่าวแนะนำ

จาก แนว คิด ดัง กล่าว จึง นำ ไป สู่ การ ศึกษา ถึง ความ เป็นไปได้ สำหรับ การ ดำเนิน การ ใน มิติ ที่ เกี่ยว กับ สลาก กีฬา ซึ่ง จาก การ ติดตาม การ ดำเนิน การ พบ ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มอบให้นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันอุดมศึกษาไปดำเนินการซึ่ง

ล่า สุด ภายหลัง ที่ นัก วิชาการ ได้ ไป ดำเนิน การ ศึกษา มา ระยะ หนึ่ง ก็ได้ รูป แบบ ภาย ใต้ “โครงการ สลาก ส่งเสริม คน รัก กีฬา” ล่า สุด คณะ นัก วิจัย ได้ มี การ จัด ประชุม สัมมนา การ ศึกษา แนวทาง การ สร้าง ความ รู้ ความ เข้าใจ และ เข้า ร่วม กิจกรรม การ ทดสอบ โครงการ สลาก ส่งเสริม คน รัก กีฬา (ต้นแบบ) ทั้งนี้ เพื่อ เชิญ ผู้ มี ส่วน เกี่ยวข้อง ไม่ ว่า จะ เป็น ผู้ แทน จาก กระทรวง มหาดไทย สมาคมกีฬา การ กีฬา แห่ง ประเทศไทย และ สื่อมวลชน เข้า ร่วม เพื่อ ระดม ความ คิดเห็น ซึ่ง ใน การ จัด ประชุม ได้ มี การ นำ เสนอ โครงการ ต้นแบบ พบ ว่า โครงการ สลากกีฬา หรือ Sports Lotto ที่ นำ เสนอ นั้น ไม่ เป็น ดัง ที่ ชาว บ้าน ทั่วไป คาด คิด แต่ เป็น มิติ ที่ เกี่ยวข้อง กับ การ เปลี่ยนแปลง ของ โลก สมัยใหม่ โดย นำ ไป สู่ รูป แบบ ของ การ สร้าง ดิจิทัลแพลตฟอร์ม สำหรับ การ เข้าถึง หา ใช่ สลาก ที่ ผู้ สนใจ หรือ ผู้ บริโภค ทั่วไป จะ เข้าถึงได้ อย่าง สลาก ที่ หน่วย งาน รัฐ ดำเนิน การ อยู่ ใน ขณะ นี้

จาก รูป แบบ ดัง กล่าว จึง มี โจทย์ หรือ การบ้าน ให้ นัก วิจัย หรือ ผู้ ดำเนิน การ โครงการ นี้ ต้อง ไป พิจารณา ว่า โครงการ สลาก ส่งเสริม คน รัก กีฬา ที่ ดำเนิน การ มา นั้น ตอบ โจทย์ กับ บริบท ของ สังคม มาก น้อย แค่ ไหน เพราะ ช่อง ทาง หรือ โอกาส ใน การ เข้าถึง ผ่าน แพลตฟอร์ม ดิ จิ ทัล อาจจะ เป็น อุปสรรค ดัง เช่น โครงการ เรา ชนะ ที่ ส่ง ผล ให้ เกิด โกลาหล มา เมื่อ ไม่ นาน นี้

เพื่อ ไม่ ให้ งาน วิจัย ดัง กล่าว ไม่ ต้อง เสีย ของ หรือ ขึ้น หิ้ง เหมือนกับ หลาย โครงการ ที่ สิ้น เปลือง เวลา และ งบประมาณ ไป มาก ต่อ มาก มา แล้ว ทีม วิจัย น่าจะ ศึกษา รูป แบบ ที่ ตอบ โจทย์ สังคม ไทย เหนือ สิ่ง อื่นใด ต้อง ไม่ ยุ่งยาก เป็น ที่ น่า รำคาญใจ

ต่อ กรณี นี้ ต้อง ยอม รับ ว่า สลาก กีฬา เป็น โครงการ ที่ ดี ที่ จะ แบ่งเบา ภาระ และ ลด รายจ่าย ภาค รัฐ ที่ นับ วัน จะ สูง ขึ้น วัน นี้ จึง ขอ เชิญ คุณ โจ้ ร่วม กระชับ วง ล้อม ปัน ความ คิด เพื่อ จะ เป็น ทางออก หรือ ตอบ โจทย์ ให้ กับ นัก วิจัย หรือ การ กีฬา แห่ง ประเทศไทย ก็ น่า จะ เป็น การ มี ส่วน ร่วม อีก ช่อง ทาง หนึ่ง สำหรับ คน กีฬา

ผศ.ดร. รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

—————————-

แนวความคิด ที่ จะ ออก สลากกีฬา หรือ Sports Lotto เพื่อ หวัง มา ช่วย แบ่งเบา การ นำ ภาษี บาป มา ใช้ ใน วงการ กีฬา จะ ว่า ไป แล้ว ถือ เป็น เรื่อง ที่ ดี สิ่ง หนึ่ง ที่ ต้อง ยอม รับ คือ คน ไทย ตั้งแต่ อดีต จนถึง ปัจจุบัน ผูกพัน และ ชื่น ชอบ กับ การ เสี่ยง โชค รวม ถึง การ พนัน มา แต่ ไหน แต่ ไร อยู่ แล้ว

แต่ สิ่ง หนึ่ง ที่ อยาก ฝาก ให้ คิด คือ ความ ซับซ้อน หรือ ความ ยุ่งยาก โอกาส จะ ได้ รับ ความ นิยม มี น้อย ตาม ไป ด้วย ถ้า จะ เปรียบ ให้ เห็น ภาพ ลอง มอง ย้อนกลับ ไป ดู ที่ โครงการ “เราชนะ” ที่ ต้อง มี การ ลง ทะเบียน ผ่าน แอป สุดท้าย ก็ มี ปัญหา จน ทำให้ ต้อง มี การ ไปลง ทะเบียน ที่ ธนาคาร

เท่า ที่ ไป ร่วม ฟัง แนว คิด ใน วัน นั้น บอก เลย ยุ่ง พอ สมควร เพราะ ต้อง เข้าไป เล่น ใน รูป แบบ การ เล่น เกม ซึ่ง มัน แตก ต่าง จาก รูป แบบ ของ หวย รัฐ ที่ เป็น อยู่ ตอน นี้

เอา เถอะ ครับ ทั้งหมด ถือ เป็น แนว คิด ที่ ยัง ต้อง ปรับ อีก เยอะ เพื่อ หาความ ลงตัว แต่ ก็ เอาใจช่วย และ เห็น ด้วย กับ แนว คิด ใน การ ออก สลาก กีฬา เพราะ อย่าง น้อย ก็ ทำให้ มี ราย ได้ เพื่อมาพัฒนา วงการกีฬา อย่าง ยั่งยืน.

โจโจ้

# แท็กที่เกี่ยวข้อง

เรียงหน้าชนโจโจ้Sports Lottoการกีฬาแห่งประเทศไทยกีฬาสลากกีฬาวงการกีฬา

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้