หน้าแรกแกลเลอรี่

คณะปฏิรูปกีฬา ชงเลิกระบบนักกีฬาบรรจุ "ตำรวจ-ทหาร" หลังเลิกเล่น

คณะปฏิรูปกีฬา ชงเลิกระบบนักกีฬาบรรจุ "ตำรวจ-ทหาร" หลังเลิกเล่น

ไทยรัฐออนไลน์

บันทึก
2 ก.ย. 2563 17:30 น.

คณะปฏิรูปกีฬา เล็งแผนผลักดันโปรเจกต์ใหญ่ยกระดับกีฬาชาติทั้งระบบ "นายแพทย์นิธิ" ชงต่อเลิกระบบนักกีฬาบรรจุ ‘ตำรวจ-ทหาร’ ชี้ควรได้ใช้วิชาความรู้ช่วยพัฒนากีฬาชาติ เล็งหาช่องทางช่วยหลังเลิกเล่น

วันที่ 2 ก.ย. 63 ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานในการนำเสนอร่างแผนการปฏิรูปประเทศ พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน โดยมี คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานอนุกรรมการด้านกีฬา, นายนคร ศิลปอาชา ประธานอนุกรรมการ ด้านแรงงาน, นายวีระโรจน์พจนรัตน์ ประธานอนุกรรมการด้านวัฒนธรรม, นายแพทย์รณภพ ปัทมะดิษ เป็นประธานอนุกรรมการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนบุคคลทั่วไปเข้าร่วมรับฟัง ที่ห้องจูปิเตอร์ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ในส่วนของกีฬา คุณหญิงปัทมา กล่าวในที่ประชุมว่า กีฬาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ หากประชาชนสุขภาพแข็งแรง ประเทศก็สามารถพัฒนาไปได้เร็ว ดังนั้น ใน 2 ปีข้างหน้า (2564-2565) ได้วางเป้าส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพิ่มขึ้นเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด กีฬาถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ

“ในส่วนของเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬา ต้องอาศัยครอบครัวเป็นพื้นฐานหลักในการออกกำลังกาย ยกการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเป็นวาระแห่งชาติ สร้างแรงจูงใจ และการใช้กีฬาพื้นบ้านในการออกกำลังกาย นอกจากนี้ยังต้องเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา เช่นการสนับสนุนให้มีลานกีฬาในทุกชุมชน และธนาคารกีฬา เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ก็ควรให้มีเมืองกีฬาขึ้นในทุกๆ จังหวัด ให้มีความเชี่ยวชาญตามภูมิภาค เช่นติดแม่น้ำอาจเชี่ยวชาญเกี่ยวกับว่ายน้ำ หรือแข่งเรือ เป็นต้น”

คุณหญิงปัทมา ยังกล่าวต่อไปอีกว่า อีกด้านเป็นการพัฒนานักกีฬา ซึ่งต้องเริ่มจากการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาให้มีความรู้ความชำนาญเป็นอันดับแรก จากนั้นก็เพิ่มความมีส่วนร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดในการเฟ้นหานักกีฬาดาวรุ่ง หรือช้างเผือกขึ้นมาป้อนทีมชาติ ซึ่งจะทำงานคู่กับสมาคมกีฬาต่างๆ และตั้งศูนย์พัฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับนานาชาติ และศูนย์ฝึกกีฬาขึ้นทั่วประเทศ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครจจะต้องเพิ่มฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนากีฬาของประเทศอีกทาง

ภายหลังการประชุม นายแพทย์นิธิ กล่าวเสริมว่า คณะกรรมการปฏิรูปชุดนี้ทั้ง 4 ด้านเป็นส่วนของสังคม ดังนั้นนอกจากคณะกรรมการแต่ละด้านจะเสนอมาแล้ว ยังมีการเปิดรับฟังความคิดเห็น ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญมาก หลังจากนี้จะใช้เวลาราว 1 เดือนในการรวบรวมทำเป็นร่างเสนอให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นคณะใหญ่ออกกฎหมายมาบังคับใช้อีกครั้ง ในส่วนของกีฬาไม่น่าเป็นห่วง เพราะมีบุคคลในวงการกีฬาเข้ามาช่วยเป็นจำนวนมาก อีกเรื่องที่อยากเห็นในการเป็นนักกีฬาอาชีพ ในลำดับต่อไปจะมีแผนออกมาช่วยเหลืออยู่แล้ว นักกีฬาเมื่อเข้ามาเป็นนักกีฬาแล้วจะต้องใช้กีฬาเลี้ยงชีพให้ได้จริงๆ และช่วยพัฒนากีฬาของชาติ ที่ผ่านมาเมื่อได้เหรียญรางวัลมาแล้ว ก็จะมีการบรรจุเป็นตำรวจหรือทหาร ซึ่งไม่ได้ใช้วิชาความรู้มาพัฒนาวงการกีฬาเท่าที่ควร หลังจากนี้เขาต้องไปทำงานที่เป็นวิชาชีพของเขา ซึ่งจากนี้จะต้องหาช่องทางในการช่วยเหลือสนับสนุนต่อไป

วิดีโอแนะนำ

เปิดนาทีน้ำทะลักท่วมญี่ปุ่น จมบาดาล อพยพครึ่งล้าน ถนนพัง-สะพานขาด
03:00

เปิดนาทีน้ำทะลักท่วมญี่ปุ่น จมบาดาล อพยพครึ่งล้าน ถนนพัง-สะพานขาด