ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  "บิ๊กป้อม" หนุนใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา ช่วยนักกีฬาฝึกซ้อมที่บ้านช่วง "โควิด-19"

  ไทยรัฐออนไลน์25 พ.ค. 2563 15:45 น.
  SHARE

  "พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ" ออกโรงหนุนใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา ช่วยนักกีฬาฝึกซ้อมที่บ้าน ช่วงการแพร่ระบาดของ "โควิด-19" หรือไวรัสโคโรนา

  วันที่ 25 พ.ค. 63 เวลา 14.00 น. "บิ๊กป้อม" พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุม 109 สปน. ทำเนียบรัฐบาล พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมต.การท่องเทียวและกีฬา ดร.ก้องศักดิ ยอดมณี ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

  ที่ประชุมวันนี้มีเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วและเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ จำนวน 4 เรื่อง รวมถึงการรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสนามกีฬา 7 จังหวัด ตาม MOU ระหว่าง กกท. กับกรมทางหลวง มีเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ การแต่งตั้งประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมพัฒนากีฬาให้เยาวชน ประชาชน บุคลากรทางการกีฬาในส่วนภูมิภาคสู่ความเป็นเลิศ (โครงการนำร่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่องให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย และการพิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 กิจกรรมกีฬาหลายรายการไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ รวมทั้งมีข้อจำกัดในการเดินทางของผู้ชมชาวต่างประเทศในการเดินทางเข้าประเทศไทย จึงส่งผลกระทบต่อเป้าหมายมูลค่าทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมกีฬาไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด กกท. ร่วมกับสมาคมกีฬา ปรับแนวทางการฝึกซ้อมของนักกีฬาโดยจัดโปรแกรมการฝึกซ้อมที่บ้าน (Training at Home) รวมทั้งจัดให้ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อให้นักกีฬาสามารถรักษาศักยภาพและสมรรถภาพทางกายให้พร้อมสำหรับการแข่งขันอยู่เสมอ โดย กกท. ได้เชิญสมาคมกีฬาเพื่อหารือแนวทางการประเมินผลในการเตรียมความพร้อมของนักกีฬา เพื่อทดแทนการประเมินผลการแข่งขันดังกล่าว โดยจะขอความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายต่อคณะกรรมการ กกท. ภายในเดือนมิถุนายน 2563

  พลเอกประวิตร กล่าว่า ตามที่ คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบและมีข้อสังเกตในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะโครงการนำร่องในการส่งเสริมพัฒนากีฬาให้เยาวชน ประชาชน บุคลากรทางการกีฬาในส่วนภูมิภาคสู่ความเป็นเลิศนั้น ขอให้ กกท. ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้งบประมาณให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์ รวมถึงกระแสความนิยมของการเล่นกีฬาในจังหวัดนั้นๆ

  ในส่วนการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) แม้ขณะนี้รัฐบาลได้มีการผ่อนปรนเพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติขึ้น และเป็นการลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม ขอเน้นย้ำให้ทุกคนและทุกภาคส่วนยังคงต้องปฏิบัติตัวและดำเนินแนวทางในวิถีแบบ New Normal ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดต่อไป

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  โควิด-19บิ๊กป้อมพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณก้องศักดิ ยอดมณีการกีฬาแห่งประเทศไทย

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้