ข่าว
100 year

"บิ๊กป้อม" หนุน "กกท." วางยุทธศาสตร์การกีฬาชาติ ตั้งเป้า 1 ใน 7 เอเชีย

ไทยรัฐออนไลน์20 ก.พ. 2563 12:00 น.
SHARE

"ประวิตร วงษ์สุวรรณ" หนุน "การกีฬาแห่งประเทศไทย" วางยุทธศาสตร์การกีฬาชาติ ตั้งเป้า 1 ใน 7 ของเอเชียให้ได้ พร้อมมุ่งสู่โอลิมปิก

วันที่ 20 ก.พ. 63 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562) และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กกท. ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และร่วมพิจารณาหารือการแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบการกีฬาแห่งประเทศไทย

พลเอกประวิตร เปิดเผยว่า สำหรับการประชุมในวันนี้ได้เน้นย้ำให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี 2563 ให้เร็วขึ้น ซึ่งหากมีความล่าช้า ต้องรายงาน พร้อมแนวทางแก้ปัญหาให้ทราบ รวมทั้งปรับเร่งการเบิกจ่ายงบลงทุนผูกพันจากการแข่งขันกีฬาที่ผ่านมา จะต้องมีการจัดทำข้อมูลสถิติการแข่งขัน และข้อมูลประกอบอื่นๆ ของทั้งนักกีฬาและคู่แข่งขันด้วย เพื่อเปรียบเทียบสรุปวิเคราะห์อย่างจริงจัง ต้องสรรหาผู้มีประสบการณ์มืออาชีพมาดำเนินการให้สามารถพัฒนาการฝึกซ้อม เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละระดับการแข่งขัน โดยเฉพาะในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ในปีนี้ ที่ยุทธศาสตร์การกีฬาของชาติกำหนดเป้าหมายอันดับ 1 ใน 7 ของเอเชีย ให้ถือเป็นความเร่งด่วนแรก

ส่วนในด้านการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในด้าน กำลังกาย เทคนิค จิตวิทยา และโภชนาการ ขอให้การกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ให้ครอบคลุม รอบด้าน ทั้งเครื่องมือ บุคลากร ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ จากภายในและภายนอกประเทศ ทั้งที่การกีฬาแห่งประเทศไทย ให้การสนับสนุน และที่สมาคมกีฬาดำเนินการเอง ให้เพียงพอ สอดคล้องตามความต้องการในการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาของแต่ละสมาคมกีฬาอย่างแท้จริง

ขณะที่การพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาในส่วนภูมิภาค ขอให้ดำเนินการให้เหมาะสมตามความสามารถ ในการพัฒนาแต่ละประเภทกีฬาของแต่ละพื้นที่ที่อาจมีความเชี่ยวชาญในแต่ละชนิดกีฬาที่แตกต่างกัน โดยให้พิจารณาเครื่องมือจากส่วนกลางที่ยังมีความทันสมัยและใช้ได้ดี ลงไปสนับสนุนตามภูมิภาคต่างๆ ในโอกาสแรก จากนั้นจึงให้พิจารณาเสนอความต้องการในภาพรวมตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่อย่างเป็นระบบมาตรฐานต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ประวิตร วงษ์สุวรรณการกีฬาแห่งประเทศไทยโอลิมปิกโอลิมปิก 2020

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้