หน้าแรกแกลเลอรี่

เปิดให้โหวต

เปิดให้โหวต

ฟ้าคำราม

1 มี.ค. 2561 05:01 น.

หลังจากมีหลายต่อหลายจังหวัด เสนอตัวเข้ามาเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาระดับชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ในฐานะเจ้าของเกม ได้เริ่ม กระบวนการคัดเลือกแล้ว โดยเมื่อวันก่อนเปิดให้จังหวัดต่างๆได้เข้ามานำเสนอความพร้อมต่อคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อย

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 พ.ศ.2565 มี 5 จังหวัดที่ยื่นความจำนงเข้ามา ได้แก่ จันทบุรี, กาญจนบุรี, อุบลราชธานี, อุดรธานี และเพชรบูรณ์

ข่าวแนะนำ

ส่วนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 พ.ศ.2563 มี 3 จังหวัด ได้แก่ ตราด, นครสวรรค์ และอุดรธานี

ขณะที่กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พ.ศ.2564 มี 3 จังหวัดเช่นกัน ได้แก่ นครราชสีมา, อุดรธานี และพัทลุง

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาในเบื้องต้น มีดังนี้ 1.การมีส่วนร่วมของคนในจังหวัด 2.ด้านเทคนิค สนามแข่งขัน-ฝึกซ้อม และบุคลากรจัดการแข่งขัน 3.ด้านที่พักและอาหาร 4.ด้านการแพทย์และอนามัย 5.ด้านการขนส่งและจราจร

6.สนามที่ใช้ในพิธีเปิดและปิด 7.งบประมาณที่สนับสนุนนอกเหนือจากที่ภาครัฐให้การสนับสนุน และ 8. ด้านอื่นๆ เช่น การคมนาคม, การสาธารณูปโภค, ชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขัน, การพัฒนาเมือง, การเตรียมความพร้อมของนักกีฬา และการจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น เทศกาล OTOP, อาหาร เป็นต้น

ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการได้รับข้อมูลที่แต่ละจังหวัดได้นำเสนอแล้ว ก็จะได้เดินทางไปสำรวจความพร้อมของจังหวัดที่เสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2561

และจากนั้นรวบรวมสิ่งที่ไปเห็นมาให้บอร์ด กกท.พิจารณาเลือกจังหวัดที่เหมาะสมที่สุดต่อไป

โดยการคัดเลือกในครั้งนี้ ถือว่าแตกต่างจากครั้งก่อนอยู่ไม่น้อย ซึ่งแต่เดิมนั้นคณะกรรมการก็จะคัดเลือกไปตามกระบวนการปกติ

แต่ครั้งนี้พิเศษกว่า แม้จะไม่มีผลต่อการตัดสินใจ จะไม่มีผลต่อการคัดเลือกให้คะแนนของคณะกรรมการ ทว่า กกท.สร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนได้ดีทีเดียว

เมื่อคณะทำงานเปิดให้คนทั่วไปร่วมกันโหวตว่าอยากให้จังหวัดใดได้เป็นเจ้าภาพในแต่ละเกม ทาง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsjitYx80zPK50kZzeg0ydxqsH6Z2RAjSEcGsNGFacTLhE6w/viewform

เป็นการสร้าง เป็นการปลูกฝังสำนึกรักบ้านเกิด ท้องถิ่นนิยมที่ดี เกิดจังหวัดไหน ชอบจังหวัดใด สนใจเข้าไปโหวตกันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในเวลานี้การโหวตจะไม่มีส่วนต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดเจ้าภาพของคณะกรรมการ แต่เชื่อว่าถ้าวิธีการนี้ได้รับความนิยม มีผู้เข้ามาโหวตมาก อนาคตไม่แน่

อาจใช้วิธีนี้เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกจังหวัดจัดกีฬาระดับชาติก็เป็นไปได้...

ฟ้าคำราม

# แท็กที่เกี่ยวข้อง

เรียงหน้าชนฟ้าคำรามเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้