เมื่อสหราชอาณาจักร ไม่สะท้านโควิด-19 แม้เหมันต์ใกล้มาเยือน

ข่าว

  เมื่อ "สหราชอาณาจักร" ไม่สะท้านโควิด-19 แม้เหมันต์ใกล้มาเยือน


  Scroll Down
  • สหราชอาณาจักร
  • วันแห่งอิสรภาพ
  • อัตราการฉีดวัคซีน Covid-19
  • ผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต
  • ไม่ทำวันนี้ จะทำวันไหน?
  สหราชอาณาจักร

  ประเทศแรกๆ ในโลก และเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศก่อนหน้าสหรัฐอเมริกา ที่อนุมัติให้มีการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ในกรณีฉุกเฉินกับพลเมืองของตัวเอง

  โดยเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 64

  วันแห่งอิสรภาพ

  19 ก.ค. 64 วันแห่งอิสรภาพ

  สหราชอาณาจักรประกาศยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์เฟสสุดท้าย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 กิน ดื่ม เที่ยว ไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัย และดูฟุตบอลได้เต็มที่

  อัตราการฉีดวัคซีน Covid-19

  19 ก.ค. 64 รายงานของ NHS ระบุว่า มีผู้ฉีดวัคซีนในสหราชอาณาจักรรวมแล้ว 69,077,145 คน แยกเป็น ฉีดเข็มแรก 38,863,810 คน และเข็มที่สอง 30,213,335 คน

  จากจำนวนประชากรรวม 67 ล้านคน

  ผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต

  19 ก.ค. 64 รายงานของ NHS ระบุว่า มีผู้ติดเชื้อรายวัน ในสหราชอาณาจักร 39,359 คน เสียชีวิต 19 ศพ ในขณะที่ผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 5,470,162 คน และเสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 128,763 ศพ

  ไม่ทำวันนี้ จะทำวันไหน?

  "หากเราไม่ทำตอนนี้ เราต้องถามตัวเองว่า เราจะทำเมื่อไหร่ นี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสม"

  ท่ามกลางคำเตือนจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขที่ว่า การยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์เฟสสุดท้าย ทั้งๆ ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันในระดับสูง "มีความเสี่ยงมากเกินไป" แต่นายกรัฐมนตรี บอริส จอห์นสัน ของอังกฤษ ยืนยันว่า ประสิทธิภาพและอัตราการฉีดวัคซีนที่ครอบคลุมจำนวนประชากรได้แล้วจำนวนมาก จะช่วย "ลดความเสี่ยง" จากอันตรายของโควิด-19 ได้

  จุดเปลี่ยน Delta Variant


  Scroll Down
  • สายพันธุ์เดลตา
  • ตุลาคม 2564
  • AY.4.2
  • วินัยคนในชาติลดต่ำลง
  สายพันธุ์เดลตา

  หลังพบการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลตา ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันในสหราชอาณาจักร ได้เริ่มขยับสูงขึ้นเรื่อยๆ

  โดยในเดือนมิถุนายน จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในสหราชอาณาจักรถึง 60% เป็นผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เดลตา

  ตุลาคม 2564

  ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสหราชอาณาจักร เริ่มทะยานสูงขึ้นอย่างน่าหวาดวิตกจนเกือบแตะหลัก 50,000 คนต่อวัน

  ซึ่งสูงกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันของฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี และ สเปน รวมกันเสียอีก

  AY.4.2

  ล่าสุด มีการค้นพบสายพันธุ์ย่อยของสายพันธุ์เดลตาที่มีชื่อว่า AY.4.2

  ซึ่งเบื้องต้นพบว่า อาจจะสามารถแพร่เชื้อได้มากกว่า สายพันธุ์เดลตาดั้งเดิมถึง 10-15% และล่าสุดในจำนวนผู้ติดเชื้อ ณ สิ้นสุดวันที่ 27 กันยายน เป็นการติดเชื้อสายพันธุ์ AY.4.2 คิดเป็นสัดส่วนถึง 6%

  วินัยคนในชาติลดต่ำลง

  ผลสำรวจในเดือนตุลาคมของสำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษ พบว่า มีชาวเมืองผู้ดีเพียง 40% ที่ยังคงรักษาวินัยเรื่องมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นประจำ

  ซึ่งแตกต่างจาก 62% ในเดือนกรกฎาคม และ 85% ในเดือนเมษายนอย่างเห็นได้ชัด

  ความลังเลที่นำไปสู่ความผิดพลาด


  Scroll Down
  • หน้ากากอนามัย
  • ฉีดวัคซีนกลุ่มเด็กล่าช้า
  • ภูมิคุ้มกันหมู่ตามธรรมชาติ
  • วัคซีนเข็มกระตุ้นที่ล่าช้า
  หน้ากากอนามัย

  การผ่อนปรนเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยในสถานที่สาธารณะ รวมถึงการไร้ซึ่งความเข้มงวดในการบังคับสวมหน้ากากอนามัยในระบบขนส่งมวลชน กลายเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการแพร่ระบาด

  ฉีดวัคซีนกลุ่มเด็กล่าช้า

  หลายชาติในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกาที่เคยล่าช้ากว่าเรื่องการอนุมัติฉีดวัคซีนในกรณีฉุกเฉิน ได้ตัดสินใจเริ่มฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน

  แต่สหราชอาณาจักร กลับลังเลใจในเรื่องดังกล่าว หนำซ้ำยังมีเพียงอังกฤษชาติเดียว ที่ตัดสินใจเริ่มฉีดให้เฉพาะกลุ่มเสี่ยงเมื่อเลยเข้ากลางเดือนกันยายน ด้วยเหตุนี้เมื่อมีการเปิดเทอมกลุ่มวัยรุ่นจึงกลับไปแพร่เชื้อให้กับกลุ่มผู้ใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 35-55 ปี มากขึ้น และปัจจุบันมีวัยรุ่นในอังกฤษ เพียง 1.2 ล้าน ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรก และ 260,000 ที่ได้รับวัคซีนเข็มสอง

  ภูมิคุ้มกันหมู่ตามธรรมชาติ

  แม้จะไม่พูดออกมาอย่างชัดเจน แต่ความลังเลเรื่องการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเด็กอายุ 12-15 ปี รวมถึง ยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์เฟสสุดท้าย ถูกมองว่าคือความจงใจของสหราชอาณาจักรที่ต้องการให้เกิดการติดเชื้อเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ตามธรรมชาติในกลุ่มหนุ่มสาวที่ปกติแม้จะติดเชื้อแต่ก็มักไม่เกิดอาการเจ็บป่วยรุนแรง และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้หลังการติดเชื้อ

  แต่นั่นกลับทำให้ กลุ่มหนุ่มสาวแพร่เชื้อให้กลุ่มผู้ใหญ่มากขึ้น ในขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุเองก็เสียชีวิตจากการติดเชื้อเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

  วัคซีนเข็มกระตุ้นที่ล่าช้า

  ความสำเร็จในการเร่งฉีดวัคซีนเข็มแรกและเข็มที่สองให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สหราชอาณาจักรเกิดความย่ามใจ จนทำให้ระยะเวลาสำหรับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นห่างจากเข็มที่สอง "นานเกินไป" โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง

  ผ่านไปเกือบหนึ่งเดือนหลังการเริ่มฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น น้อยกว่าครึ่งหนึ่งในกลุ่มผู้มีอายุมากกว่า 80 ปี เพิ่งได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ทำให้มีการประเมินว่าจากอัตราการฉีดในปัจจุบัน กลุ่มเปราะบางมากกว่า 22 ล้านคน อาจจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นครบจนกว่าจะถึงปลายเดือนมกราคมปีหน้า

  WINTER IS COMING


  Scroll Down
  • ชีวิต Normal แม้ฤดูหนาวใกล้มาเยือน
  • ความเหนื่อยล้าสะสม
  • ความท้าทายในฤดูหนาว
  ชีวิต Normal แม้ฤดูหนาวใกล้มาเยือน

  แม้จะคืบคลานเข้าใกล้ฤดูหนาว ฤดูที่ความหนาวเหน็บจะยิ่งทำให้เชื้อไวรัสอยู่ในอากาศได้ยาวนาน และแพร่เชื้อได้มากขึ้น แต่นายกรัฐมนตรี บอริส จอห์นสัน ยังคงไร้ซึ่งท่าทีใดๆ ที่จะตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของผู้เชี่ยวชาญ ที่ให้กลับมาใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม Work from Home พาสปอร์ตวัคซีน (ปัจจุบันมีเพียงสกอตแลนด์ที่บังคับใช้วัคซีนพาสปอร์ต กรณีเข้าใช้บริการไนต์คลับ โดยเริ่มใช้ 1 ต.ค.)

  รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัยในสถานที่สาธารณะ นั่นจึงทำให้เกิดคำถามขึ้นว่า สถานการณ์ในสหราชอาณาจักรจะยิ่งเลวร้ายลงอีกหรือไม่?

  ความเหนื่อยล้าสะสม

  นักวิเคราะห์หลายคนเตือนว่า เมื่อฤดูหนาวมาถึง นอกจากตัวเลขผู้ติดเชื้อที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าวิตกแล้ว

  ภาวะความเครียดและเหนื่อยล้าของบุคลากรด้านสาธารณสุขในสหราชอาณาจักร ที่ต้องรับมือกับผู้ติดเชื้อในระดับ 35,000-45,000 คนต่อวัน มาหลายเดือนติดต่อกัน แถมในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมามีผู้ป่วยต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลถึง 700 คนต่อวันแล้วนั้น จะยังสามารถแบกรับ "วิกฤติ" ได้ต่อไปอีกหรือไม่?

  ความท้าทายในฤดูหนาว

  "เรารู้ดีว่าเมื่อฤดูหนาวมาถึง จะเป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทาย อย่างไรก็ดีในเมื่อแต่ละประเทศมีแผนการฉีดวัคซีนและมาตรการในการรับมือที่แตกต่าง มันจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรนำไปเปรียบเทียบกัน นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญที่สุด ณ​ เวลานี้คือ การสร้างสมดุลระหว่าง การปกป้องชีวิตและการดำรงชีวิตตามปกติ"

  แมกซ์ เบลน (Max Blain) โฆษกนายกรัฐมนตรี บอริส จอห์นสัน

  ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ รายงาน

  กราฟิก: Jutaphun Sooksamphun

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07:51 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์