ผลพวงโควิดระลอกใหม่ ค้าประเวณีพุ่ง เพื่อความอยู่รอด พนันออนไลน์เกลื่อน

ข่าว

  ผลพวงโควิดระลอกใหม่ ค้าประเวณีพุ่ง เพื่อความอยู่รอด พนันออนไลน์เกลื่อน

  ไทยรัฐออนไลน์

  8 ต.ค. 2564 17:34 น.

  • จากเดิมที่มีข้อสงสัยกันมาอยู่ตลอดว่า ปรากฏการณ์โควิด ส่งผลต่อการเกิดอาชญากรรมอย่างไรนั้น จะพบว่า ในช่วงแรกเริ่มนั้น ยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร เนื่องจากข้อมูลอ้างอิงปรากฏการณ์เกี่ยวกับการเกิดอาชญากรรมที่เกิดยังไม่ชัดเจน

  • ขณะที่สหรัฐฯ มีเพียงการวิเคราะห์อัตราการเกิดอาชญากรรม หรือ crime rate ของหน่วยงาน FBI ซึ่งประมวลข้อมูลที่ได้รับจากสถานีตำรวจในมลรัฐต่างๆ พบว่า ในรอบ 6 เดือนหลังการแพร่ระบาด มีอัตราการใช้ความรุนแรงในครอบครัวสูงขึ้น มากกว่าอาชญากรรมประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะการโจรกรรมทรัพย์สินในเคหสถาน หรือการย่องเบา มีอัตราลดลงอย่างชัดเจน

  • จากข้อมูลดังกล่าวมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นำเอาไปศึกษาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ เช่น ITS และโปรแกรม IRR พบว่า อัตราการเกิดอาชญากรรมลดลงถึงร้อยละ 20 ถึง 25 ในแทบทุกประเภทของการก่ออาชญากรรม

  "ผศ.ดร.ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล" ประธานหลักสูตรปริญญาเอกนานาชาติ ด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ภายหลังองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ประกาศสภาวะฉุกเฉินเกี่ยวกับโรคติดต่อโควิด เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2563 ส่งผลให้เกิดการล็อกดาวน์ หรือการปิดเมือง และผลการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าอัตราการก่ออาชญากรรมใน 27 เมืองในทวีปอเมริกา ยุโรปตะวันออกกลางและเอเชีย มีความเด่นชัดใน 3 ประเภทอาชญากรรม

  ประเภทที่ 1 การทารุณกรรมเด็ก หรือ Child maltreatment พบมากขึ้น อาจจะเนื่องจากการปิดสถานศึกษาชั่วคราว และให้มีการเรียนการสอนทางออนไลน์มากขึ้น เด็กจำเป็นจะต้องอยู่ที่บ้านและใช้ชีวิตที่บ้านเป็นส่วนใหญ่ การที่เด็กอยู่ที่บ้าน อาจจะมีการเล่นเกมหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่รบกวนการทำงานของพ่อแม่ หรือ ถูกมองว่า เป็นการใช้เวลาที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้มีการทำร้ายและทารุณกรรมเด็ก แม้อาจจะไม่รุนแรงมากนัก แต่ก็มีรายงานเพิ่มมากขึ้น

  ประเภทที่ 2 การใช้ความรุนแรงในครอบครัว หรือ Domestic violence โดยความเป็นจริงนั้น การทารุณกรรมเด็กจัดเป็นการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเช่นกัน แต่ได้แยกการทำร้ายเด็กกับการทำร้ายคู่สมรสออกจากกัน และปัจจุบันครอบครัวเป็นลักษณะของครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ซึ่งก่อนเกิดโควิด ทั้งผู้ชายและผู้หญิงออกไปทำงานนอกบ้าน ส่วนเด็กออกไปเรียนหนังสือ

  "การที่ผู้ชายและภรรยาต้องกลับมาทำงานที่บ้านแบบ Work from Home ทำให้มีโอกาสเกิดการกระทบกระทั่ง หรืออาจมีปากเสียงมากขึ้น ส่งผลให้มีการใช้กำลัง หรือใช้ความรุนแรงมากขึ้นในครอบครัว โดยมีรายงานการรับแจ้งเหตุการทำร้ายคนในครอบครัวมากขึ้น"

  ประเภทที่ 3 การใช้ยาเสพติดหรือสารเสพติดสูงมากขึ้น เนื่องจากบุคคลต่างๆ ต้องกลับมาใช้เวลาในครอบครัวหรือในบ้าน มีเวลาว่างมากขึ้นและมีจำนวนไม่น้อยที่มีการใช้ยาเสพติดหรือสารเสพติด จนเกิดอาการใกล้เคียง มีอาการหลอน ส่งเสียงอาละวาด หรือรบกวนเพื่อนบ้าน จึงมีการโทรแจ้งเข้ามาระงับเหตุและพบว่าการเสพยาเสพติดมีอัตราสูงมากขึ้น

  ในช่วงที่โควิดกลับมาแพร่ระบาดอีก แม้มีรายงานจากทั่วทุกทวีปว่า การโจรกรรมทรัพย์สินที่บ้านลดลง เป็นเพราะที่บ้านมีคนอยู่ มีการทำงานที่บ้านมากขึ้น แต่ในอเมริกาใต้และยุโรป กลับพบอัตราการงัดแงะ หรือการโจรกรรมทรัพย์สินในอาคาร สำนักงาน หรือโกดังสินค้ามากขึ้น แม้บางแห่งจะมีการเฝ้า หรือมี รปภ. ดูแลก็ตาม แต่การปิดเมือง ทำให้การค้าขาย การเดินทาง การรวมกลุ่มหยุดชะงักลงชั่วคราว อาคารพาณิชย์ถูกทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล และการลักขโมยในที่อยู่อาศัย อาจกลายเป็นเรื่องยากขึ้นมาก

  นอกจากนี้ระบบขนส่งที่ลดน้อยลง ทำให้การโจรกรรมรถยนต์ลดน้อยลง ส่วนอาชญากรรมอื่นๆ โดยเฉพาะการพนัน เป็นอาชญากรรมในยามวิกฤติ เนื่องจากการปิดคลับบาร์ และสถานอาบอบนวด จึงเปลี่ยนการแสวงหาประโยชน์มาเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมาย เปิดพนันทางออนไลน์ หรือการส่งยาทางออนไลน์มากขึ้น

  ผลพวงโควิด ค้าประเวณีพุ่ง พนันออนไลน์เพิ่ม

  จากข้อมูลและการศึกษาของ UNODC หรือสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ พบว่า ในช่วงระยะที่มีการระบาดของโควิดอีกระลอก พบว่าอัตราการค้ามนุษย์เพิ่มสูงขึ้น จากการที่รัฐบาลประเทศต่างๆ ได้มีการปิดเมืองอีกครั้ง เพื่อระงับการแพร่ระบาดของโควิด ในคลัสเตอร์ต่างๆ ส่งผลให้ร้านค้าต้องปิดตัวลง แรงงานจำนวนมากต้องตกงาน อัตราการว่างงานสูงขึ้น

  “เมื่อผู้ตกงานประสบปัญหา ต้องการหาเงินมาประทังชีพเพื่อความอยู่รอด กลายเป็นโอกาสให้กลุ่มพวกค้ามนุษย์ ฉกฉวยโอกาสจากวิกฤตินี้ ในช่วงผู้คนสูญเสียรายได้ หลอกคนให้ไปทำงานผิดกฎหมาย และแสวงประโยชน์จากเด็กเพิ่มมากขึ้น โดยใช้โซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ รับสมัครเหยื่อรายใหม่ และแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก คาดการณ์กันว่าจะมีทิศทางและแนวโน้มสูงขึ้นไปอีก”

  นอกจากการค้ามนุษย์แบบเอาคนมาเป็นทาส ผ่านระบบแรงงานแล้ว การหลอกมาค้าประเวณีก็จะสูงตามไปด้วย อาจรวมถึงจำนวนขอทาน จะมากขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายเพิ่มขึ้นจากการล็อกดาวน์ ทำให้เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายมีโอกาสหลบหนีจากผู้ค้ามนุษย์น้อยลง

  ผลพวงจากการแพร่ระบาดของโควิดรอบใหม่ เริ่มพบว่าสถานการณ์การค้าประเวณีโดยสมัครใจ เริ่มกลับมาสูงขึ้นอีกเพื่อการอยู่รอด โดยมีการเตร็ดเตร่ค้าประเวณีในพื้นที่ต่างๆ มากยิ่งขึ้น และประเทศไทย เริ่มพบมากขึ้นในพื้นที่ที่เคยค้าประเวณี มีการหาลูกค้ามาใช้บริการตามท้องถนนมากยิ่งขึ้น

  ในแง่กระบวนการยุติธรรม มีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในเรือนจำ พบว่ามีการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน แม้อยู่ภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ต้องไม่ปฏิเสธหรือจำกัดการรักษาผู้ต้องขัง โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ แต่หลายประเทศ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามพันธกรณี

  สรุปสถานการณ์โควิด ส่งผลต่ออาชญากรรมอย่างไร? คำตอบคือ ในภาพรวมระลอกแรกช่วงปี 2563 นั้น เป็นเรื่องการทำทารุณกรรมเด็ก ความรุนแรงในครอบครัว และการใช้สารเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในขณะที่อาชญากรรมประเภทอื่นๆ ลดลง

  แต่เมื่อโควิดระบาดอีกในปี 2564 ผลพวงจากการปิดเมือง ทำให้เกิดการโจรกรรมงัดแงะ ร้านค้า อาคารพาณิชย์ แหล่งเก็บสินค้าในเมืองมากขึ้น มีคนตกงานส่งผลให้สถานการณ์การค้ามนุษย์เฟื่องฟูอีกครั้ง และอาชญากรรมปรับตัวมาใช้เส้นทางออนไลน์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพนันออนไลน์ ซึ่งมีอยู่แล้ว แต่เพิ่มจำนวนการเล่น และช่องทางพนัน

  รวมถึงการส่งยาเสพติดทางออนไลน์ ผ่านการซื้อสินค้า และการค้าประเวณี ในขณะเดียวกันกำลังเจ้าหน้าที่และการดูแลเหยื่อผู้เสียหายหยุดชะงักลง ยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีก.

  ผู้เขียน : ปูรณิมา

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   ผลพวงโควิดโควิดผลกระทบโควิดค้าประเวณีอาชญากรรมช่วงโควิดspecial contentพนันออนไลน์ขายบริการทางเพศรายงานพิเศษค้ามนุษย์ค้าประเวณีช่วงโควิดธุรกิจสีเทาหลอกค้าประเวณี

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 12:08 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์