ไยจึงรำคาญ? เทียบเดซิเบล ระฆังวัดไทร VS เสียงที่คนกรุงต้องเจอ (คลิป)

ข่าว

  ไยจึงรำคาญ? เทียบเดซิเบล ระฆังวัดไทร VS เสียงที่คนกรุงต้องเจอ (คลิป)

  ไทยรัฐออนไลน์

  10 ต.ค. 2561 05:30 น.

  จากตอนที่แล้ว (ตีระฆัง ดังทะลุร้อย! เทียบชัดๆ จากวัดไทรถึงคอนโด ได้ยินกี่เดซิเบล?) ที่ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ ได้นำเสนอการทดสอบวัดระดับเสียงระฆังวัดไทร พบว่า ที่หอระฆังมีระดับเสียงค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 97 เดซิเบล และระดับเสียงขึ้นสูงสุดที่ 106 เดซิเบล ขณะที่ จุดทางเดินริมคลองวัดไทร ข้างคอนโดฯ หรู ห่างจากหอระฆังราว 200 เมตร มีระดับเสียงค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 67 เดซิเบล และระดับเสียงขึ้นสูงสุดที่ 72 เดซิเบล

  ในวันนี้ ดร.สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติอาสามาคำนวณค่าเสียงตามหลักฟิสิกส์ ว่า เมื่อคอนโดฯ หรู อยู่ห่างจากระฆังราว 200 เมตร ระดับเสียงระฆังที่จะได้ยินคือเท่าไร?

  ดร.สธน อธิบายว่า จากการคำนวณตามหลักฟิสิกส์ โดยคำนวณจากความสูงของหอระฆัง 12 เมตร โดยความดังของเสียงระฆังที่ตีประมาณ 100 เดซิเบล (ค่าเฉลี่ยที่วัดขณะตีระฆัง 97-106 เดซิเบล) ประกอบกับ ระยะห่างระหว่างหอระฆังกับคอนโดฯ ห่างกันประมาณ 200 เมตร พบว่า ความดังของเสียงระฆังที่ดังที่สุดเมื่อถึงคอนโดฯ ในความสูงเดียวกับหอระฆัง คือ 53.9 เดซิเบล ซึ่งถือว่าต่ำพอสมควร ปิดหน้าต่างก็ไม่ได้ยินแล้ว

  ทั้งนี้ การเดินทางของเสียง จะเดินทางเป็นเส้นตรงออกจากแหล่งกำเนิดในทุกทิศทาง แต่ความเข้มในทิศทางต่างๆ อาจจะไม่เท่ากัน ด้านที่มีความเข้มสูงสุดจะเป็นด้านข้าง

  และที่น่าสนใจ คือ เสียงระฆังมักมีความถี่สูง คือ “เสียงแหลม” ซึ่งหูคนเราจะไวต่อเสียงความถี่ประมาณ 3000 Hz มากกว่าเสียงความถี่ต่ำ ดังนั้น จะทำให้เกิดความรำคาญได้มากกว่า

  "53 เดซิเบลของเสียงระฆัง เมื่อเสียงไปถึงคอนโดฯ หากมีการเปิดทีวีในห้อง เสียงระฆังจะโดนกลบหมด จนทำให้ไม่ได้ยิน ขณะที่เวลากลางคืนเสียงรบกวนจะน้อยมาก ดังนั้น เสียงระฆัง 53 เดซิเบล ตอนกลางคืนจึงได้ยินชัดครับ" ดร.สธน อธิบาย

  ภาพการคำนวณของ ดร.สธน
  ภาพการคำนวณของ ดร.สธน
  ดร.สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ดร.สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  เสียงระฆังวัดไทร 53.9 เดซิเบล เทียบได้กับอะไรบ้าง?

  หากยังนึกภาพไม่ออกว่า ระดับเสียงระฆังที่คำนวณออกมาได้ 53.9 เดซิเบล เทียบได้กับเสียงอะไรบ้างนั้น 

  ดร.สธน กล่าวว่า จากเสียงระฆังที่คำนวณออกมาในระยะทาง 200 เมตรนั้น ได้ค่าเสียง 53.9 เดซิเบล ซึ่งเสียงของระฆังค่อนข้างมีความถี่สูง เสียงค่อนข้างแหลม เทียบได้กับ "เสียงแตรรถ" "เสียงสัญญาณรถไฟฟ้าปิดประตู" "เสียงทีวี" "เสียงพูดคุยกันในห้อง" นั่นเอง

  ถ้าอยู่คอนโดฯ ในกรุงเทพฯ จะต้องเจอเสียงอะไรบ้าง?

  จากการลงพื้นที่วัดเสียงรบกวนที่ผู้อาศัยอยู่คอนโดฯ ในกรุงเทพฯ ต้องเจอ โดยใช้แอปพลิเคชัน Decibel Meter วัดระดับเสียงในระยะที่ห่างจากจุดกำเนิดเสียง 1 เมตร มีดังนี้

  • เสียงระฆังวัดไทร วัดได้ 100 เดซิเบล
  • เสียงรถวิ่งบนท้องถนน วัดได้ 83 เดซิเบล
  • เสียงรถไฟฟ้าบีทีเอส วัดได้ 80 เดซิเบล
  • เสียงรถไฟสถานีสามเสน วัดได้ 95 เดซิเบล
  • เสียงแตรรถยี่ห้อโตโยต้า อัลพาร์ด วัดได้ 83 เดซิเบล

  ต่อมา ดร.สธน จึงนำข้อมูลดังกล่าวมาคำนวณระดับเสียงในระยะเท่ากับหอระฆัง ไปถึงคอนโดฯ 200 เมตร พบระดับเสียงรบกวนที่จะต้องเจอ มีดังนี้

  • เสียงระฆังวัดไทร ระยะ 200 เมตร จะมีระดับเสียง 53.9 เดซิเบล
  • เสียงรถวิ่งบนท้องถนน ระยะ 200 เมตร จะมีระดับเสียง 37 เดซิเบล
  • เสียงรถไฟฟ้าบีทีเอส ระยะ 200 เมตร จะมีระดับเสียง 34 เดซิเบล
  • เสียงรถไฟสถานีสามเสน ระยะ 200 เมตร จะมีระดับเสียง 49 เดซิเบล
  • เสียงแตรรถยี่ห้อ โตโยต้า อัลพาร์ด ระยะ 200 เมตร จะมีระดับเสียง 37 เดซิเบล

  อย่างไรก็ตาม ระดับความดังที่ได้นั้น เป็นการคำนวณเสียงที่ต้องการเพียงอย่างเดียว ไม่ได้มีการลบเสียงรบกวน หรือเสียงสิ่งแวดล้อม Ambient sound ออกไป ระดับเสียงที่ได้จึงอาจแตกต่างกันตาม "สภาพเสียงรบกวน" และ "วันเวลาที่ตรวจสอบ" ดังนั้น ผลลัพธ์ที่คำนวณได้ในระยะ 200 เมตร ได้ระดับเสียง 30 กว่าๆ เดซิเบล ในความเป็นจริงอาจจะไม่ได้ยินเลย เพราะเสียงรอบข้างดังกว่าเสียงที่ต้องการจะวัด ขณะที่ หากเป็นในตอนกลางคืนอาจจะได้ยินชัดกว่า

  ชาวคอนโดฯ ต้องรู้! อยู่สูงแค่ไหน จึงจะไม่ได้ยินเสียงดัง?

  เมื่อถามว่า ต้องอยู่ในระดับความสูงเท่าไรจึงจะไม่ได้ยินเสียงรบกวน ดร.สธน อธิบายว่า เป็นเรื่องที่ตอบยาก เพราะแม้ทางทฤษฎีเสียงออกจากระฆังควรจะเป็นรูปทรงกลมในทุกทิศทาง และระยะทางที่ห่างกันประมาณ 200 เมตร จากระฆัง ระยะทางในแนวดิ่งในระดับ 12 เมตร จะส่งผลไม่มากต่อระดับความเข้มเสียง แต่ประมาณว่าในระดับชั้นใกล้ๆ กันสัก 4-5 ชั้น จะได้ยินเสียงดังเท่าๆ กัน แต่รูปร่างของระฆังจะทำให้เสียงออกทางด้านข้างของระฆังมีความเข้มมากกว่าด้านบน

  ดังนั้น ในความเป็นจริงสูงจากระดับเดียวกับระฆังไม่กี่ชั้นระดับเสียงอาจจะต่างกันมากได้ ในคลิปก็แสดงว่าที่พื้นยังได้ยินเสียงอยู่ในระดับ 68 เดซิเบล และจากที่มีการให้สัมภาษณ์ สูงจากระดับชั้น 8 ไม่มากนักระดับเสียงก็ลดลงมาก อนุมานได้ว่า ยิ่งสูงยิ่งไม่ได้ยิน ขณะที่ ระนาบเดียวกันจะดังที่สุดนั่นเอง

  ความดังของเสียงต้องไม่เกินเท่าไร จึงจะมีความผิดตามกฎหมาย?

  ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดระดับมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 35 (2) แห่งพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

  ข้อ 2 ให้กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
  (1) ค่าระดับเสียงสูงสุด ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ
  (2) ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ

  * เดซิเบลเอ คือ ค่าระดับความเข้มเสียงที่สูงจากค่าสภาพแวดล้อม

  นั่นหมายความว่า ระดับเสียงระฆังวัดไทร ยังอยู่ต่ำกว่าค่ากำหนดทางสิ่งแวดล้อมที่ไม่ควรเกินกว่า ค่าสูงสุด 115 เดซิเบลเอ

  วิธีป้องกันเสียงรบกวน?

  สำหรับวิธีป้องกันเสียงรบกวนนั้น ดร.สธน แนะนำว่า ในกรณีดังกล่าว มี 3 ทางเลือก คือ

  1. ลดระดับเสียงจากต้นกำเนิด โดยให้พระตีระฆังให้เบาลง

  2. กั้นระหว่างทางเดินของเสียง เช่น การสร้างตัวดูดซับเสียงในระหว่างแหล่งกำเนิด คือ ระฆัง กับ ผู้ฟัง อาจจะโดยการปลูกรั้วต้นไม้เป็นแนว ไว้ริมระเบียง หรือปิดหน้าต่าง รวมทั้งการใช้ม่านกั้นเสียงด้วย

  3. กั้นที่ปลายทางที่รับฟัง เช่น ใช้ที่อุดหู (ear plug)

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ตีระฆังดังวัดตีระฆังวัดไทรพระตีระฆังทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 05:28 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์