ประวัติบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ ข้อมูลล่าสุดของบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ

บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ

บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 13 เม.ย. 2462
อายุ 102 ปี
พลตรีบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ อดีตประธานรัฐสภา อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีต ส.ส.สุพรรณบุรี 10 สมัย ได้ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบด้วยโรคชราที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

พล.ต.บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ เกิดเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2462 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ภรรยาชื่อนางดวงเนตร ประเสริฐสุวรรณ  (เสียชีวิต) มีบุตร-ธิดา 10 คน                            
          การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนประจำจังหวัดสุพรรณบุรี, โรงเรียนนายทหารเสนารักษ์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี                  
          รับราชการที่โรงเรียนเสนารักษ์ ต่อมาปี 2488 ได้ลาออกจากราชการ มาตั้งคลินิก ชื่อ วิทยะการแพทย์ ช่วยเหลือคนจน รักษาโดยไม่คำนึงถึงต้นทุน
          ปี 2499 มาสมัครเป็น ส.จ. และได้รับคัดเลือกเป็น ประธานสภาจังหวัด
          ต่อมานายควง อภัยวงศ์ สนับสนุนให้ลงสมัคร ส.ส.สุพรรณบุรี และได้รับเลือกตั้งเรื่อยมาตั้งแต่ปี 2500, 2512,2518  2522, 2526, 2531 แพ้เลือกตั้งเพียงครั้งเดียว 300 กว่าคะแนน ในปี 2519 เคยเป็น ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง อุตสาหกรรม 2518, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27 ตุลาคม 2524, ส.ส. สุพรรณบุรี เขต 1 พรรคชาติไทย 27 กรกฎาคม 2529 (ยุบสภา 29 เม.ย.2531), ส.ส. สุพรรณบุรี เขต 1 พรรคชาติไทย 24 กรกฎาคม 2531, รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 9 สิงหาคม 2531, รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 26 สิงหาคม 2533, รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 22 พฤศจิกายน 2533 (พ้นตำแหน่ง 8 ธ.ค.2533), รองนายกรัฐมนตรี 14 ธันวาคม 2533 (สิ้นสุดเนื่องจากรัฐบาลถูกยึดอำนาจ 23 ก.พ.2534), ส.ส. สุพรรณบุรี เขต 1 พรรคชาติไทย (คะแนน 147,075) 22 มีนาคม 2535, ส.ส. สุพรรณบุรี เขต 1 พรรคชาติไทย (คะแนน 172,076) 13กนยายน 2535 (ยุบสภา 19 พ.ค.2538), ส.ส. สุพรรณบุรี เขต 1 พรรคชาติไทย (คะแนน 204,070) 2 กรกฎาคม 2538 (ยุบสภา 27 ก.ย.2539), ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 19 (11 ก.ค.2538-27 ก.ย.2539) และประธานรัฐสภา 11 กรกฎาคม 2538
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement